از تاریخ
 تا تاریخ
 
همزمان با ایام نوروز ، توسط گروه نمایشی نگار سبز زنده رود

اجرای نمایش خیابانی «چمدان» در اصفهان
همزمان با ایام نوروز ، توسط گروه نمایشی نگار سبز زنده رود

اجرای نمایش خیابانی «چمدان» در اصفهان

 تئاتر خیابانی «چمدان» به طراحی و کارگردانی امیر شیخ جبلی از تولیدات گروه تئاتر نگار سبز زنده رود و آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی سایه به سرپرستی اداره کل راهداری و ...