از تاریخ
 تا تاریخ
 
داریوش مودبیان در حاشیه سومین جایزه نمابشنامه نویسی خندستان مطرح کرد:

مترجم آثار کمدی دست به تالیفی دوباره می‌زند
داریوش مودبیان در حاشیه سومین جایزه نمابشنامه نویسی خندستان مطرح کرد:

مترجم آثار کمدی دست به تالیفی دوباره می‌زند

درحاشیه برگزاری جشنواره خندستان، گفتگوی زنده اینستاگرامی معین الدین عشاقی با «داریوش مودبیان» با عنوان «نمایشنامه کمدی، ترجمه و تجربه» انجام شد که از سوی مخاطبان ...