از تاریخ
 تا تاریخ
 
به روایت انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان

گزارش عملکرد 5 ماهه کانون نمایشگران تئاترِ خیابانی استان اصفهان
به روایت انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان

گزارش عملکرد 5 ماهه کانون نمایشگران تئاترِ خیابانی استان اصفهان

کانون نمایشگران تئاترِ خیابانی استان اصفهان بعد از انجام انتخابات بمنظور تعیین هیئت مدیره خود، از نیمه دوم فروردین سال جاری فعالیت‌های خود را در حالی آغاز کرد ...