از تاریخ
 تا تاریخ
 
به کارگردانی پویان عطایی و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اجرای نمایش «درشهر» و پرداختن به مراسم آیینی  در ایام نوروز
به کارگردانی پویان عطایی و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اجرای نمایش «درشهر» و پرداختن به مراسم آیینی در ایام نوروز

با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نمایش" در شهر" به نویسندگی و کارگردانی پویان عطایی در ایام نوروز و تا پایان تعطیلات در سطح شهر اصفهان و در مکان ...