از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دزفول

خنده نامه از اصفهان در دوازدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان دزفول
با اعلام هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دزفول

خنده نامه از اصفهان در دوازدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان دزفول

نمایش «خنده نامه» به نویسندگی و کارگردانی مشترک هادی کیانی و محسن عمادی از خمینی شهر به دوازدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان دزفول راه پیدا کرد.