از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر

فراخوان نخستین رپرتوار استانی تئاتر کاربردی منتشر شد
با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر

فراخوان نخستین رپرتوار استانی تئاتر کاربردی منتشر شد

فراخوان نخستین رپرتوار استانی تئاتر کاربردی در بخشهای تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر میراث، تئاتر درمانی، تئاتر تعلیمی با حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ...