از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حمایت دفتر تخصصی هنرهای نمایشی تالار هنر اصفهان

«گلگشت» به کارگردانی محمدرضا رهبری در اصفهان روی صحنه رفت
با حمایت دفتر تخصصی هنرهای نمایشی تالار هنر اصفهان

«گلگشت» به کارگردانی محمدرضا رهبری در اصفهان روی صحنه رفت

نمایش گلگشت با هدف طرح مسئله حفظ میراث فرهنگی اصفهان و با حمایت دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری اصفهان و سفارش موزه حمام علی قلی آقا از تاریخ ۴ الی ۳۰، اردیبهشت ماه ...

تالار هنر اصفهان و موزه حمام علی قلی اصفهان نمایش می‌دهند

نمایش « گلگشت» در اصفهان به صحنه رفت
تالار هنر اصفهان و موزه حمام علی قلی اصفهان نمایش می‌دهند

نمایش « گلگشت» در اصفهان به صحنه رفت

نمایش « گلگشت »، کاری از گروه بند بازان لایق تولیدی مشترک از تالار هنر و موزه حمام علی قلی آقا وابسته به سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اصفهان  به نویسندگی و کارگردانی ...

همزمان با ایام نوروز، و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اجرای نمایش «حمام دامادی»، در حمام علی قلی ، اصفهان
همزمان با ایام نوروز، و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اجرای نمایش «حمام دامادی»، در حمام علی قلی ، اصفهان

نمایش «حمام دامادی»، تولیدی از معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، و به کارگردانی حسن وحید از ۱، الی ۱۵، فروردین ماه در حمام علی قلی اصفهان اجرا میشود