از تاریخ
 تا تاریخ
 
با شعار قصه،بازی ،نمایش

فراخوان دوازدهمین دوره جشنواره منطقه ای کودک و نوجوان مهر دزفول منتشر شد
با شعار قصه،بازی ،نمایش

فراخوان دوازدهمین دوره جشنواره منطقه ای کودک و نوجوان مهر دزفول منتشر شد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی دزفول با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی، شورای راهبردی تئاتر و کانون تئاتر کودک و نوجوان ...

در راستای تداوم اهداف و سیاست های حوزه هنری

فراخوان نخستین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد منتشر شد
در راستای تداوم اهداف و سیاست های حوزه هنری

فراخوان نخستین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد منتشر شد

خانه تئاترحوزه هنری استان اصفهان و دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان ، فراخوان نخستین جشنوارهی تئاتر مردمی بچه های مسجد با هدف احیای تئاتر مردمی در ...