از تاریخ
 تا تاریخ
 
فائزه بختیار کارگردان نمایش حراج

امیدوارم به وقت مرگ لذت اجرا را بچشیم و با خود به گور ببریم
فائزه بختیار کارگردان نمایش حراج

امیدوارم به وقت مرگ لذت اجرا را بچشیم و با خود به گور ببریم

نمایش حراج به کارگردانی فائزه بختیار که برداشتی آزاد از نمایشنامه دوجی نوشته یوکیو میشیما است که از ناریخ ۱۳، لغایت ۲۸ اسفندماه سال جاری در سالن اصلی مجموعه تالار ...