از تاریخ
 تا تاریخ
 
هومن حیدری کارگردان معرفی شده از اصفهان

برگزاری جشنواره تئاتر استانی می‌تواند به جریان‌سازی تئاتر در استان کمک کند
هومن حیدری کارگردان معرفی شده از اصفهان

برگزاری جشنواره تئاتر استانی می‌تواند به جریان‌سازی تئاتر در استان کمک کند

با بسته شدن پرونده بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی اصفهان و اعلام نتایج و معرفی برگزیدگان آن به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهانه ای دست داد تا با هومن ...