از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام آثار راه یافته به بخش مسابقه دومین  دوره

دو اثر از اصفهان به جشنواره سراسری تئاتر کافـه ای راه یافت
با اعلام آثار راه یافته به بخش مسابقه دومین دوره

دو اثر از اصفهان به جشنواره سراسری تئاتر کافـه ای راه یافت

هیئت انتخاب دومین جشنواره تئاتر کافه‌ای اتفاق، متشکل از باقر سروش، امین میری، و مژگان خالقی بعد از بررسی و تماشای آثار ارسالی، نمایش‌های پذیرفته‌شده نهایی را ...