از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت و گوی ایران تئاتر با برنده پنج تندیس جشنواره  تئاتر فجر

راه رفتن روی لبه تیغ نمایش خیابانی
این تندیس‌ها بدون اجرای عمومی هیچ ارزشی ندارد
گفت و گوی ایران تئاتر با برنده پنج تندیس جشنواره تئاتر فجر

راه رفتن روی لبه تیغ نمایش خیابانی
این تندیس‌ها بدون اجرای عمومی هیچ ارزشی ندارد

ایران تئتر : هادی کیانی متولد خرداد ماه ۱۳۶۹ تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما گرایش فیلمنامه نویسی به پایان رساند.