از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح کرد:

اگر پایه‌ریزی جشنواره درست باشد، خروجی آن آثار فاخری خواهد بود
مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح کرد:

اگر پایه‌ریزی جشنواره درست باشد، خروجی آن آثار فاخری خواهد بود

مدیرکل هنرهای نمایشی در نشست اولین جشنواره ملی تئاتر اقتباس تأکید کرد، اگر پایه‌ریزی جشنواره درست باشد، سال‌ها ادامه پیدا می‌کند و خروجی آن آثار فاخری خواهد بود.