از تاریخ
 تا تاریخ
 
به نویسندگی و کارگردانی زهرا وفایی

نمایش «سه نقطه» در سالن سینما سرو شهرضا روی صحنه رفت
به نویسندگی و کارگردانی زهرا وفایی

نمایش «سه نقطه» در سالن سینما سرو شهرضا روی صحنه رفت

زهرا وفایی در نخستین ماه از سال جدید دو نمایش را در سالن سینما سرو شهرضا روی صحنه برده است نمایش های «صدای پای بهار» و« سه نقطه» به نویسندگی و کارگردانی زهرا وفایی ...

با مشارکت موئسسه فرهنگی هنری صورتک و  گروه نمایشی نگاه رو به رو

تنها میان جمع در پلاتو سرو روی صحنه رفت
با مشارکت موئسسه فرهنگی هنری صورتک و گروه نمایشی نگاه رو به رو

تنها میان جمع در پلاتو سرو روی صحنه رفت

نمایش تنها میان جمع به نویسندگی و کارگردانی مژگان جوهری تولیدی از گروه نمایشی نگاه روبرو با حمایت موسسه فرهنگی هنری صورتک در پلاتو سرو شهرضا از تاریخ دوازدهم ...