از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرستان

«سقای شوخ» و «خشت آخر» در اصفهان به صحنه رفت
با حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرستان

«سقای شوخ» و «خشت آخر» در اصفهان به صحنه رفت

محمد رادمهر یکی از کارگردانان فعال حوزه نمایش دراستان اصفهان در فروردین امسال با دو نمایش به میزبانی علاقمندان هنر تئاتر رفته است نمایش های «سقای شوخ» و«خشت آخر» در ...