در حال بارگذاری ...
از سوی هیئت انتخاب اعلام شد

اسامی نمایش‌های صحنه ای راه یافته به سومین جشنواره تئاتر روح الله

سومین جشنواره سراسری تئاتر ونمایشنامه نویسی روح الله راه یافتگان خود در بخش نمایش صحنه ای را اعلام کرد.

به گزارش تئاتر اصفهان، هادی عسکری _ راه یافتگان به سومین جشنواره سراسری تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله در بخش نمایش صحنه ای  اعلام شد.

پس از بازبینی نمایش های صحنه ای راه یافته به جشنواره روح الله، تعداد هفت نمایش برای اجرای عمومی در سومین جشنواره تئاتر روح الله برگزیده شدند.

هیئت انتخاب جشنوا ره سوم متشکل از حسن کریمی، محمد رضارفیعی و مریم معلایی ازبیست وسوم تا بیست وپنجم بهمن ماه کار انتخاب آثار را انجام دادند.این جشنواره از پانزدهم تا هجدهم اسفند ماه در آمفی تئاتر مجتمع استاد فرشچیان اصفهان به دبیری هوشنگ جمشیدیان برگزار خواهد شد.

 نمایش‌های زیر را بدون اولویت برای شرکت در سومین جشنواره تئاتر روح الله معرفی شدند:

1_تنگ های شکسته گارگردان علی جعفرگنجی

2_پنجره ای رو به حقیقت کارگردان متین تدریس حسنی

3_خورشید برای مهربانو کارگردان مجید جزایری

4_من هزار ویک شب زنده ام  کارگردان مسعود نریمانی

5_زیرموازی کارگردان رضا قلعه گری

6_پنجره ای رو به حقیقت کارگردان محمد مسائلی

7_بی توکابوس هایم تعبیرمی شوند کارگردان محمد رضا بدری
نظرات کاربران