در حال بارگذاری ...
توسط گروه نمایشی میعاد جوان

اجرای نمایش خیابانی «یادآوری» در اصفهان

نمایش خیابانی «یادآوری» به نویسندگی کوروش نیک پیام و کارگردانی پویان عطایی از تاریخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ تا ۲۰ خرداد در شهر اصفهان اجرا اجرا خواهد شد.

به گزا ش خبرنگار ایران تئاتر از اصفهان، نمایش خیابانی  «یادآوری» به نویسندگی کوروش نیک پیام و کارگردانی پویان عطایی از تاریخ 5 خردادماه 1400 تا 20 خرداد در شهر اصفهان اجرا اجرا خواهد شد. 
بنابر این گزارش و به نقل از روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان بازیگران و عواملی که در تهیه و تولید این اثر همکاری داشته اند عبارتند از بازیگران:
پویان عطایی؛امیرهرمزی؛پوریاریحانی
مشاورکارگردان:مریم دوستی ایرانی
موسیقی:سعیدمصلحی
طراحی فضاولباس:پویان عطایی
نظرات کاربران