در حال بارگذاری ...
باهمکاری یونیمای مرکز و یونیمای اصفهان

کارگاه خیمه شب بازی دراصفهان برگزار می‌شود

با اعزام اساتید یونیما، به مدت ۲ روز کارگاه خیمه شب بازی در اصفهان برگزار می‌شود

به گزارش ایران تئاتر، کارگاه خیمه شب بازی،  روزهای ۱۹ و۲۰ شهریور در اصفهان باهمکاری یونیمای مرکز و یونیمای اصفهان و همیاری شهرداری اصفهان درفرهنگسرای کوثر برگزار می‌شود.

دراین دوره 2 استاد این رشته از سوی یونیمای مرکزی اعزام شده تا اصول و مبانی این رشته را آموزش داده و  زمینه های گسترش این هنر ملی ومردمی رادرشهر اصفهان در فراهم آورند.

این کارگاه خیمه شب بازی به شکل نظری و عملی طبق موازین پروتکل های بهداشتی برگزار می‌شود
نظرات کاربران