در حال بارگذاری ...
با اعلام هیئت بازخوانی دومین جشنواره تئاتر خیابانی طنز دفاع مقدس پاتک

اعلام اسامی متون پذیرفته شده در دومین جشنواره تئاتر خیابانی طنز پاتک

با اعلام هیئت بازخوانی دومین جشنواره تئاتر طنز دفاع مقدس «پاتک» نمایش نامه های راه یافته به مرحله بازبینی اعلام شدند

به گزارش تئاتر اصفهان،هادی عسکری_با اعلام هیئت بازخوانی دومین جشنواره تئاتر طنز دفاع مقدس  «پاتک»  نمایش نامه های راه یافته به مرحله بازبینی اعلام شدند.
 
بنابر این گزارش و به نقل از روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان نمایش‌های زیر بدون ترتیب اولویت به مرحله بازبینی راه یافتند. 
 
1 نمایش نامه «آکا»
کارگردان: هیام_احمدی
شاهین_شهر 
 
2نمایش نامه:   «حباب زیر آب» 
کارگردان: علیرضاشمس
فلاورجان
 
3نمایش نامه  «چندامضاءبرتنگ بلور» 
کارگردان: آنیتاشمس
فلاورجان
 
4نمایش نامه  « درمیدان» 
کارگردان حمیدرضاقاسمی
نجف آباد
 
5نماینامه  «جنگ جنگ» کارگردان شهره جزئ  اصفهان 
 
6نمایش نامه  «بچه های خوش خط» 
کارگردان محمدنادری
اصفهان
 
7نمایش نامه «خط شکن» 
کارگردان  احمدرضاایزدی
فلاورجان
 
8نمایش نامه  «دنیا فقط غلامعلی» 
کارگردان مریم 
اصفهان
 
9نمایش نامه  «ژاندارک درمیدان جنگ» 
کارگردان امین فروزان
نجف آباد
 
10نمایش نامه  «من افلاطون هستم» 
کارگردان:  مجتبی کیانی 
فلاورجان
 
11نمایش نامه   «سربازان فراری» 
کارگردان فرزادقاسمی
فلاورجان
 
12نمایش نامه  «نقاش کمدی ایران 57تهران_ج» 
کارگردان محمد راد مهر
 
13نمایش نامه «فرکانس» 
کارگردان مجتبی خلیلی
اصفهان
 
14نمایش نامه  «همسفر بهشت» 
کارگردان مریم بندری 
اصفهان
 
15نمایش نامه  «حوریهای بهشتی» 
کارگردان سعیدتیموری
اصفهان
 
16نمایش نامه  «هم پا» 
کارگردان پریساطبیبیان
 
17نمایش نامه  «چند سانتی مترعشق» 
کارگردان سیدمحسنموسوی
مبارکه
 
18نمایش نامه  «کابوس صدام» 
کارگردان علی مؤذنی 
اصفهان
 
19نمایش نامه «سر منزل مقصود» 
کارگردان علی مؤذنی
اصفهان
 
20نمایش نامه  «مراد شانسی» 
کارگردان نساسلیمانی
اصفهان
 
21نمایش نامه  «عاشقانه های جنگ» 
کارگردان نساسلیمانی
اصفهان
 
22نمایش نامه «تکه ای از بهشت» 
کارگردان عباس اصلاوی
شاهین_شهر
 
23نمایش نامه  «بر روی مینی» 
کارگردان: عباس اصلاوی 
نویسنده: مهدی جعفرزاده
شاهین شهر
 
24نمایش نامه  «اتوبوس مرگ» کارگردان: فرخنده دریایی 
شاهین شهر
 
25نمایش نامه   «میراث» 
کارگردان:  فرخنده دریایی 
 
26نمایش نامه «دیده بان چوپون» 
 کارگردان: پریسا کهکش پور
اصفهان
نظرات کاربران