در حال بارگذاری ...
بدنبال کسالت پیشکسوت تئاتر و تلویزیون استان اصفهان

عیادت هنرمندان از مرتضی کیوانداریان پیشکسوت تئاتر اصفهان

در پی بیماری و کسالت مرتضی کیوانداریان از پیشکسوتان تئاتر و تلویزیون، اصفهان برخی از هنرمندان و مسئولان از ایشان دیدار و عیادت نمودند

به گزارش تئاتر اصفهان، در پی بیماری و کسالت مرتضی کیوانداریان از پیشکسوتان تئاتر و تلویزیون، برخی از هنرمندان و مسئولان از ایشان دیدار و  عیادت نمودند.
 
بنابر این گزارش و به نقل از روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان، 
در این دیدار دکتر عیدی معاون شهردار وریاست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، محمد ترابی ریاست انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان و برخی از پیشکسوتان تئاتر و تلویزیون استان حضور داشتند.
نظرات کاربران