در حال بارگذاری ...
با پشت سر گذاشتن روزهای دوم و سوم

جشنواره تئاتر استانی اصفهان به استقبال اختتامیه می‌رود

سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی اصفهان با پشت سر گذاشتن روزهای دوم و سوم به استقبال اختتامیه این دوره از جشنواره می‌رود در روزهای دوم و سوم ای جشنواره شش نمایش اجرا و مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت

به گزارش تئاتر اصفهان، سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی اصفهان با پشت سر گذاشتن روزهای دوم وسوم به استقبال اختتامیه این دوره از جشنواره می‌رود.
بنابر این گزارش و به نقل از حمید شهرانی دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی اصفهان در روز دوم سه نمایش:
 «گراز» به کارگردانی هادی عسکری
 «شرق دور شرق نزدیک» به کارگردانی احسان جانمی
 «خانه» به کارگردانی عماد قلی پور
و در روز سوم نمایش‌های
  «سالمرگی» به کارگردانی پویان عطایی
 «تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قرن 18»به کارگردانی مهدی رضایی
و
 
 «سبوط» به کارگردانی امید نیاز
مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت.
شهرانی در ادامه افزود اختتامیه سی‌ و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان 24 آبان ساعت 18در مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار خواهد شد و منتخبین خود را معرفی خواهد کرد
نظرات کاربران