از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایندگان تئاتراستان اصفهان ، در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اظهار خشنودی نمایندگان تئاتر اصفهان ، از استقبال مخاطبان و هنرمندان
نمایندگان تئاتراستان اصفهان ، در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اظهار خشنودی نمایندگان تئاتر اصفهان ، از استقبال مخاطبان و هنرمندان

در حالیکه هنوز یکی دیگر از نمایشهای استان اصفهان، در روزهای آینده اجرای خود را در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پشت سر خواهد گذاشت ، دیگر نمایندگان ...

«بدخوابی» در سالن سوره اصفهان به  صحنه رفت

«بدخوابی» در سالن سوره اصفهان به صحنه رفت

نمایش« بد خوابی» نوشته هومن حیدری و علی دل پیشه و کارگردانی هومن حیدری به همت گروه هنری خورشید و خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان در سالن سوره اصفهان روی صحنه رفت .