از تاریخ
 تا تاریخ
 
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان ، خبر داد

اصفهان  با 7  نمایش در بخش‌های فجر نماینده دارد
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان ، خبر داد

اصفهان با 7 نمایش در بخش‌های فجر نماینده دارد

هادی عسکری عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان اعلام کرد ، در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، استان اصفهان با حضوری کم.سابقه در بخش های : ...

عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان خبر داد

مجله نمایش در استان اصفهان توزیع شد
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان خبر داد

مجله نمایش در استان اصفهان توزیع شد

هادی عسکری، عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان، از برنامه‌های انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان در راستای ارتقاء سطح دانش گروههای نمایشی، و توزیع مجله ...