از تاریخ
 تا تاریخ
 
در نمازخانه دبستان آیت الله سعیدی کاشان

اجرای نمایش«تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن هیجده» در کاشان
در نمازخانه دبستان آیت الله سعیدی کاشان

اجرای نمایش«تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن هیجده» در کاشان

کارگردان تئاتر «تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قرن هجده» از اجرای این نمایش در شامگاه شنبه ۲۶ مرداد – ساعت ۲۰:۳۰- به عنوان روز نخست اجرای این کار در نمازخانه دبستان آیت ...