از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام هیئت داوران دومین جشنواره نمایشنامه نویسی روح الله

برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی دومین جشنواره تئاتر روح الله معرفی شدند
با اعلام هیئت داوران دومین جشنواره نمایشنامه نویسی روح الله

برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی دومین جشنواره تئاتر روح الله معرفی شدند

هیئت داوران، دومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر، روح الله متشکل از : نصرالله قادری،حسین مسافر آستانه و هوشنگ جمشیدیان، برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی را اعلام ...