از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام هیئت داوران  بخش مسابقه نمایش های صحنه ای دومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله

«کافه نوفل» و« سحر بوسه» برای حضور در جشنواره تئاتر مردمی خرداد معرفی شدند
با اعلام هیئت داوران بخش مسابقه نمایش های صحنه ای دومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله

«کافه نوفل» و« سحر بوسه» برای حضور در جشنواره تئاتر مردمی خرداد معرفی شدند

هیئت داوران بخش نمایشهای صحنه ای دومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله ، متشکل از: نصرالله قادری، حسین مسافر آستانه و هوشنگ جمشیدیان برگزیدگان این بخش را ...