از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام هیئت داوران دومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله

برگزیدگان بخش نمایش‌های خیابانی دومین جشنواره تئاتر روح الله شناخته شدند
با اعلام هیئت داوران دومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله

برگزیدگان بخش نمایش‌های خیابانی دومین جشنواره تئاتر روح الله شناخته شدند

هیئت داوران، دومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله در بخش نمایش‌های خیابانی متشکل از : امیرحسین شریفیان، سامان خلیلیان و احمد شاهین فر، برگزیدگان بخش ...