از تاریخ
 تا تاریخ
 
به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

یادداشت هادی عسکری عضو هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان ، به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی
به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

یادداشت هادی عسکری عضو هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان ، به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

هادی عسکری عضو هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان ، و رییس کانون کارگردانان شهرستان شاهین شهر در یادداشتی روز ملی هنرهای نمایشی را به همه هنرمندان تئاتر ...