از تاریخ
 تا تاریخ
 
در آخرین روز مرحله بازبینی آثار متقاضی جهت حضور در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

نمایش‌هایی از شهرهای اصفهان و کاشان و شهرضا مورد ارزیابی قرار گرفت
در آخرین روز مرحله بازبینی آثار متقاضی جهت حضور در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

نمایش‌هایی از شهرهای اصفهان و کاشان و شهرضا مورد ارزیابی قرار گرفت

در روز ششم از مرحله بازبینی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان کارگردانانی که درخواست ارزیابی آثار خود را بر اساس فیلم ارائه داده بودند آثارشان مورد برسی قرار ...

در روزهای چهارم و پنجم مرحله بازبینی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

نمایشهایی از شهرهای کاشان و گلپایگان مورد ارزیابی قرار گرفت
در روزهای چهارم و پنجم مرحله بازبینی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

نمایشهایی از شهرهای کاشان و گلپایگان مورد ارزیابی قرار گرفت

در روزهای چهارم و پنجم سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان دو نمایش از شهر کاشان به کارگردانی محسن ابوالفتحی و یک نمایش از گلپایگان به کارگردانی رامین علیزاده مورد ...

هادی عسکری مدیر درگاه استانی ایران تئاتر در اصفهان اعلام کرد

نگاه جدی تر گروههای نمایشی نسبت به ثبت سابقه اجرای عموم خود در پورتال ایران تئاتر
هادی عسکری مدیر درگاه استانی ایران تئاتر در اصفهان اعلام کرد

نگاه جدی تر گروههای نمایشی نسبت به ثبت سابقه اجرای عموم خود در پورتال ایران تئاتر

با شروع مرحله بازبینی آثار متقاضی جهت شرکت در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان اهمیت ثبت اجرای عموم نمایشها در پورتال ایران تئاتر بیش از پیش نمایان شد

به همت حوزه هنری استان اصفهان

تعزیه حضرت عباس از شاهین شهربه کارگردانی هیام احمدی در شلمچه اجرا میشود
به همت حوزه هنری استان اصفهان

تعزیه حضرت عباس از شاهین شهربه کارگردانی هیام احمدی در شلمچه اجرا میشود

با اعلام هیئت انتخاب تعزیه حضرت قاسم « شیرین از عسل »به نویسندگی انوشه معظمی و کارگردانی  هیام احمدی  از شاهین شهر تولیدی از حوزه هنری استان اصفهان  به این همایش راه ...

توسط هیئت بازبینی

نمایش‌های شاهین شهر جهت حضور در جشنواره استانی مورد ارزیابی قرار گرفت
توسط هیئت بازبینی

نمایش‌های شاهین شهر جهت حضور در جشنواره استانی مورد ارزیابی قرار گرفت

در ادامه مرحله بازبینی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان ،در روز سوم نمایشهای شهرستان شاهین شهر توسط هیئت بازبینی این جشنواره متشکل از حسن کریمی، حمید شهرانی و ...