در حال بارگذاری ...
پیام تبریک انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان به‌مناسبت روز جهانی تئاتر

آیینه تمام نمای دیروز و امروز

هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان طی یاد داشتی روز جهانی تئاتر را به همه هنرمندان این عرصه تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از اصفهان ، هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان طی یاد داشتی روز جهانی تئاتر را به همه هنرمندان این عرصه تبریک گفت. 
در متن این پیام آمده است :

و اینک، هفتم فروردین، 27 مارس 
با قلبی آکنده از مهر با تو و از توسخن میگویم ای جاودانه بی تکرار. 
ای آیینه تمام نمای دیروز و امروز. 
براستی در نبودت بی خودم، گمم، گنگم، 
با تو جان میگیرم قد میکشم و بر جهانی عشق میورزم. این کار 
جهانی که حیات نخواهد داشت مگر به همت همین عشق ورزی. 

آری با تو هستم ای تئاتر، چه گره خوردگی باشکوهی شده است تداخل هفتمین روز از بهار طبیعت و روز میلادت. 
 تئاتر هنری که در سال گذشته مردمانش مظلوم ترین اهالی این سرزمین بودند.
مردمانی که با سیلی صورت خود راسرخ نگاه داشتند، ولی خم به ابرو نیاوردندو از هر مسیری این گوهر درونی خود را به دیگر مردمان عرضه کردند... چرا که انجام آن را رسالت خود میدانستند. 

تئاتر پلی میان فرهنگ ها و تمدن های مختلف در سراسر جهان هستی. 
چه شگرف لحظه ایست جاییکه تمدنها و فرهنگ های مختلف بی آنکه زبان یکدیگر را بدانند با جادوی تئاتر باهم سخن میگویند.
اینک، در  عبور از جهانی پر مخاطره،  برای رسیدن به  فردایی بهتر، متوسل میشویم به ابزاری ازجنس عشق تا چراغ راهمان باشد و با دستان توانمندش جهانی دگر بسازد

چه زیبا لحظه ایست آن هنگام که فارغ از هر چیز و هر کس در جایی به نام صحنه تنفس میکنیم و زندگی را به زیبا ترین شکلش تجربه میکنیم و در پایان  چه لحظه با شکوهیست آن هنگام که لبخند رضایت را در سیمای تماشاگر میبینیم.  
این بهترین هدیه و ارمغان است در پروسه خلقت. 
جایی که در برابر این لبخند و تشویق به خود میبالیم، و در مقابل این ارادت عظیم تعظیم میکنیم..... یکبار دیگر تعظیم میکنیم
در  سالی گذشت، هنر تئاتر با هجوم دشمنی منحوس به کنجی رانده شد اما به هر طریقی رسالتش را انجام داد و روایت کرد 
در این پیکار نابرابر گاهی عصیان کرد، گاهی طغیان  و گاهی حتی تا مرز لکنت رفت اما از پا نیفتاد و خودش را ارزانی کرد بی منت و بی مزد. 
آری این تئاتر است، این ضرورت اجتماعی که تاثیرش بر پیکر جامعه بر هیچکس پنهان نیست

 ای همراه من،  امروز میلادت را جشن میگیریم .و به شکرانه حضورت پایکوبی میکنیم دست به آسمان گشوده برایت آرزو میکنیم :

 ایامت پر از ایده های ناب، لحظه هایت پر از نقش های ماندگار  و چراغ‌هایت همواره روشن


 
نظرات کاربران